1
1

Description

全城抗炎 消毒殺箘

提供 各行各業

選用 香港檢測及檢定中心驗證,有效滅多種細菌之消毒殺菌清潔劑 

歡迎建築公司 , 地產發展商, 商場, 學校, 大型屋苑 查詢